Kuruluş Süreci

Platformdan Derneğe

EYLÜL 2013

Fethiye’de yazılı ve görsel, işitsel basın bir araya gelerek, Fethiye Gazeteciler Platformu’nun ilk adımını atarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Fethiye’de 9 gazete, 2 televizyon, 3 radyo, 4 haber ajansı, 2 dergi de aktif olarak çalışan gazeteciler, bir araya gelerek Fethiye Gazeteciler Platformu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdiler. Toplantıya 30 gazeteci katılırken, kurucu dönem sözcüleri olarak oy birliği ile Batı Akdeniz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Baykuş, Özyer Medya Grup Genel Koordinatörü Sıdıka Zeybek Kölemen ve Cihan Haber Ajansı temsilcisi Fatih Yılmaz seçildiler. Ayrıca platformun izleyeceği yolun belirlenmesi konusunda çalışma komisyonu kuruldu. Komisyonda Dost Gazetesi İmtiyaz Sahibi Seda Köktener, Ölüdeniz Postası İmtiyaz Sahibi Orhan Okutan ve Kanalf Program yapımcısı Dilek Taş görev aldılar. İlk toplantıda Fethiye’de doğru, tarafsız, güvenilir, ilkeli yayın çizgisinin daha da geliştirilmesi, gazetecilerin daha donanımlı olması için eğitim çalışmalarının yapılması gerektiği, gazetecilerin birlik ve beraberlik içerisinde görev yapması gerektiği vurgulandı. Önümüzdeki hafta içerisinde platformun 2. toplantısının gerçekleştirilmesi kararı alınırken, çalışma komisyonunun hazırlayacağı rapor doğrultusunda platformun tüzüğünün hazırlanması ve dernekleşme çalışmalarının da başlatılması planlanıyor.

Basından